De Damovo Dalfsen viert dit jaar haar 60 jarig Jubileum. De Festiviteiten zijn dit jaar op 24, 25 ,26 en 27 Mei 2017. Er staat dan ook weer veel op het programma dit jaar. Zo is de kermis elke dag geopend van 14.00 tot 00.00 uur en staan de bokkers voor de zaterdag weer op het programma en op de vrijdag een heus Holland Festijn met een tal van artiesten waaronder Jannes, Rene Karst en vele anderen.

                                                                                               DAMOVO  HUISREGELS

 

                                                                                                  Legitimatie verplicht

 

Eigendommen

1. Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten de tent/terrein.

 

2. Het is verboden om, zonder toestemming van het bestuur, flyers/posters/stickers/banners e.d. binnen onze locatie te verspreiden en/of plakken.

 

Alcohol

 

3. Er wordt geen alcohol geschonken onder de 18. Het is verboden eigen meegenomen dranken te nuttigen in de tent en op het terrein. Glazen voorwerpen zijn niet toegestaan op het terrein/in de tent.

 

Handel in goederen

 

4. Het is verboden in of rond onze tent goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling. Indien u zich hieraan schuldig maakt zijn wij genoodzaakt u over te dragen aan de politie.

 

Klachten

 

5. Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft kunt u deze melden bij het bestuur. Klachten dient u altijd na het ontstaan daarvan te melden, bij gebreke vervalt uw klachtenrecht.

 

Ongewenste intimiteiten

 

6. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. Maakt u zich hieraan schuldig dan wordt de politie ingelicht.

 

Gedrag

 

7. Uitingen van racistische/discriminerende aard worden niet toegestaan.

 

 

Wapens

8. Het gebruiken of bij je hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.

 

Samenscholing

 

9. Wij behouden ons het voorrecht bij vermoedens onzerzijds van samenscholing, waarbij hinder, gevaar en/of overlast aan derden veroorzaakt, de samenscholers onmiddellijk de toegang tot onze tent te ontzeggen.

 

E.H.B.O

 

10. Deze is altijd aanwezig tijdens ons evenement en kunnen in geval van nood eerste hulp verlenen.

 

Verdovende middelen

 

11. Het nuttigen, gebruiken, verhandelen en/of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij het handelen van verdovende middelen wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.

12. Als blijkt dat een bezoeker overmatig drugs heeft gebruikt zal de toegang aan deze persoon direct worden ontzegd.

 

Visiteren

 

13. Bij de entree van de tent maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten ontwerpen aan een controle/visitatie. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

 

Inspectie

 

14. De inspectie voor alcohol controle dient zich vooraf te melden bij 1 van de bestuursleden.

 

U bent verplicht zich aan deze regels te houden, overtreding van enige huisregels kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

 

 

Na 61 jaar Damovo hebben wij besloten om te stoppen met het organiseren van de Damovo dagen. Jaren lang hebben wij met veel plezier deze dagen georganiseerd, maar de afgelopen jaren vernamen wij de terugloop van het aantal bezoekers op de kermis en in onze feesttent. Aangezien de uitgaven nagenoeg het zelfde bleven, maar de inkomsten minder werden hebben wij na lang wikken en wegen besloten om te stoppen met het organiseren van de kermis en het tent feest.

 

Namens het bestuur willen wij iedereen bedanken die in welke vorm dan ook ons heeft gesteund of gesponsord.

 

Copyright Damovo Dalfsen 2017 Alle rechten voorbehouden.

Design SforzaNet